Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘vilafranca’

El passat 20 d’abril es va celebrar una moció de censura a Vilafranca que desallotja als socialistes del poder per primera vegada des de fa 30 anys. Uns dies abans, José Luís Rodríguez Zapatero dugué a terme una profunda remodelació del seu govern.
I què tenen en comú aquests dos fets? Que son canvis merament estètics.
I per què diem que son canvis purament estètics? Comencem pel govern d’Espanya:
Potser el canvi mes positiu és el de Magdalena Álvarez (“antes partiá que doblá”) per José Blanco (“pepiño”) al Ministeri de Foment, ja que de moment l’actual titular sembla més dialogant i assenyat que la seva predecessora, clar, que tampoc és dir gaire cosa.
També veiem el canvi de Bernat Soria per Trinidad Jiménez al capdavant del Ministeri de Sanitat, des del punt de vista de qui escriu aquestes linies es que simplement canviem un extremista abortista per un altre.
En el cas del Ministeri d’Economia, el canvi de Pedro Solbes per Elena Salgado respon pura i simplement al desig del president de no tenir cap fre en la despesa pública.
Tampoc suposa cap canvi positiu el canvi de César Antonio Molina per Ángeles González-Sinde (la “sindescargas” pels internautes), mes aviat al contrari, és com si possesin al president de la patronal al capdavant del ministeri de treball.
En quant al nomenament de Manuel Chaves per una especie de Ministeri d’Administracions Públiques castrat només diré ho mateix que Javier Arenas: fuig d’un milió d’aturats.
Tornant a Vilafranca: veiem un projecte de govern ple de vaguetats especialment en temes sobre els que s’hauran de pendre decisions en els proxims mesos i en que els grups signants de la moció tenen visions completament diferents.
Parlant dels grups signants de la moció, aquests no s’han compromès a donar suport al nou alcalde, per tant no resol el problema de la governabilitat del municipi consolidant així la paralisí de l’administració municipal.
Per part del nostre grup tindran una oposició constructiva i donarem suport a tot alló que sigui positiu per la nostra vila i crticarem tot alló que considerem negatiu.

Anuncis

Read Full Post »

Moció de Censura

En la votació de la mocio de censura que es portarà a terme el pròxim dia 20 de Abril del 2.009 a las 12 hores , el Grup Municipal del Partit Popular s’ha abstindrà.

Vem pendre aquesta decisió en la reunió de la Junta Local de Vilafranca del Penedès celebrada el passat día 6 de Abril del 2.009. Decisió que hem traslladat als organs comarcals, provincials i de Catalunya del Partit Popular, com disposen els nostres estatuts . Òrgans que han ratificat aquesta decisió.

La presidenta comarcal de L’ Alt Penedes del PP ha estat present en els debats previs a la pressa de decisió de la Junta Local, ha possat al corrent del organs superiors de la nostra decisicio i ha preparat un informe sobre la mateixa dirigit a Antoni Bosch President de la Junta Provincial de la provincia de Barcelona del Partit Popular demanat la ratificacio de la decisió .

Antoni Bosch ha fet les consultes oportunes als òrgans provincials i de Catalunya del Partit Popular, que han rafiticat la decisió presa per la Junta Local de Vilafranca del Penedès . Però abans de fer public el nostre sentit de vot, i com encarrec dels organs provincials i de Catalunya, ha volgut coneixer directament la voluntat dels altres membres de la Junta Local de la nostra Vila . Per aixó abans d’ aquesta roda premsa i ha hagut una reunio del nostre President amb alguns membres de la Junta Local de Vilafranca del Partit Popular.

Les raons de ens han portat aquesta decisió és que hi ha motius per no votar a favor. En primer lloc no compartim l’esperit del programa de govern de C.I.U. que el candidat a Alcalde, Pere Regull, ens ha enviat. Així en la seva introducció es despren un ideari nacionalista, que C.I.U. , ERC i la CUP poden compartir, però no nosaltres ni una part important de la ciutadania de Vilafranca. Nosaltres apostem enfront d’una Vilafranca nacionalista, que es despren de la introducció, per una Vilafranca plural, on tinguin cabuda els nacionalistes i els no nacionalistes , i que no hi ha ciutadans de primera i de segona segons la seva ideología o si son nacionalites o no.

En concret en la introducció del programa es parla de nació, entesa com la catalana. I quant es parla de defensar-la es diu:

“En un moment en què les relacions de Catalunya amb Espaya s´han anat tibant a mesura que s´ha anat fent més evident l´espoli al qual hem estat sotmesos , Així com la continua humiliació que representa no poder dictar les nostres lleis lliurement i haver de patir controls i limitacions imposades des de l´Estat Espanyol (Tribunal Constitucional, Corts Espanyoles).”

En tot cas ens preocupa mes, no el fet que siguin nacionalistes els firmants de la moció de censura, sino que vulguin imposar les seves idees a la resta de ciutadans de la nostra Vila que no compartim les seves idees . Fer nacionalistes, així es despren de un parraf de la introducció:

“La cultura sempre és canvi i evolució, pero és sentit d’identitat i de cohesió de grup. Cal doncs, reforçar les polítiques d’identitat col·lectiva sobre el model de país, enentent la cultura des del sentit mes ampli com a manera de parlar, de veure les coses, d’entendre la vida, etc.”

També es parla en la pag. 32 de reforçar el proces d´inmersió en llengua catalana als centres. I a la pag. 34 es demana als inmigrants “un compromís ferm envers aquesta nova terra que els està acollint“, que despres del que s’ha exposat sigui un compromís amb una determinada manera de veure la nostra la terra, la nacionalista.

En segon lloc, de la lectura del programa, veiem que pot suposar un increment considerable de la despesa corrent, i especialment un increment de plantilla, en un moment en que els ingresos corrents han disminuit. Això pot portar a un augment dels impostos o la necessitat de realitzar un pla de sanejament econòmic.

Així es preveu la implantació de la recollida d´escombraries porta a porta . En la 1ª Fase any 2.009 en els comerços del casc urbà i dels polígons industrials i en un 2ª fase, previsió any 2010, començaria la recollida selectiva als habitatges residencials. L’objectiu a aconseguir és que el sistema de recollida arribi a tots els barris i zones de Vilafranca el 2015. En el mateix programa (pag. 12 ) es parla que és un procès difícil i amb cost econòmic alt .

Altres mesures que es proposen i que poden repercutir en un increment de la despesa corrent son la revisio de llocs de treball de la Corporació, fet que suposant sempre un major cost. O també el programa d’Horitzo 2011, que té com objectiu fixar els drets socials de les persones que viuen a Vilafranca i l’ampliacio del suport a la gent gran que visqui sola. Des del PP que els serveis socials en un moment de crisi tenen d’esser prioritaris, però que hem d’esser realistes sobre la capacitat de l’Ajuntament de poder fer front a la despesa que comporta. Tenim d’evitar que passi com amb l’aplicació de la Llei de Dependència que va generar moltes esperances que en part s’han vist frustradas per falta de mitjans econòmics.

Finalment també pot contribuir al augment del endeutament municipal reactivar la societat municipal de l’habitage com a promotora d’habitatge social en règim de lloguer. Aquesta mesura pot comportar que l’Ajuntament tingui que signar hipoteques o avalar-les per un import molt important de diners i que trigui molts anys en recuperar-los per la via dels lloguers. Nosaltres som mes favorables a cedir o vendre solars destinats a habitatge protegit a Vilafranca al INCASOL o a promotors privats imposant la condició de la destinació d’una part significativa dels habitatges alloguer.

Respecte a les mesures que poden suposar un augment significatiu de la plantilla de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès estarien la munipalització de l’escola de música; la gestió directa del complex aquàtic; la creació del organisme autònom de gestió tributaria pel propi Ajuntament, pero amb socis tecnologics i financers del sector; la creació de l’Oficina d´Atenció al Treball; del Observatori Econòmic, Social i Desenvolupament a Vilafranca; la implantació de l’agent cívic de barri, així com del agent social a cada barri; la posada en servei dels Supervisors de la Qualitat de la Via Pública; gestió directa dels serveis esportius, del transport urbà, de l’aparcament en zones blaves; promoure petites residencies de barri; ampliacio horari de la Oficina Municipal d’ Escolarització; i la creació de les Regidories de Participació Ciutadana i de la Vegueria del Penedès. .

Precisament en relació a la Vegueria del Penedès demanarem al candidat, en Pere Regull, quant pensa destinar a la difusió de la Vegueria tant en diners com en estructura i personal, que també comporta una despesa financera. Al programa es parla d’una regidoria i un gran programa de difusió. Des de el Partit Popular creiem en la Vegueria del Penedès, però pensem que l’acció de la nostra Vila ha d’anar acompasada amb la resta de viles importants del territori de la vegueria del Penedès, com El Vendrell, Vilanova i la Geltrú i Igualada. Si hi ha una gran despropoció en la tasca de difusió correm el perill de que la idea de la Vegueria del Penedès, es vegi com una idea dels vilafranquins exclusivament. I si aixó passa creiem que seria el final de la Vegueria del Penedès com a petició col·lectiva del Penedès.

És cert que en el programa que ens han presentat es parla de reduïr tràmits perque no siguin carregossos i es guanyi en agilitat, i aixo pot significar que es vol reorganitzar l’ Ajuntament de forma que els nous serveis abans esmentats siguin realizats per la plantilla actual . Pero donat que no s’ especifica com es farà des de el PP estarem alerta per mirar de que les mesures abans esmentades no acabi suposant un increment desmesurat de la plantilla de l´Ajuntament.

També es parla de la revisió del convenis que l’Ajuntament té subscrits amb les diverses Administracions perque s’ajustin al cost del servei . Des de el PP esperem que es puguin obtindre mes diners de les altres Administracions pero ho dubtem, especialment de la Generalitat de Catalunya .

En tercer lloc, de la lectura del programa veiem que no es concreten de forma clara o no consten decisions que el govern encapçalat per en Pere Regull tindrà que pendre en els proxims mesos. Fet que ens fa pensar que hi ha temes en que no hi ha acord entre els grups municipals que signen la mocio i que pot comportar situacions d’inestabilitat en el futur del govern municipal.

Així es parla de prorrogar un tercer sexeni el POUM si fos viable legalment i econòmicament per evitar nous creixements. Ens estranya que es parli de si fos viable legalment i economicament perque no es tracta d’un tema nou sino que s’ha parlat de forma reiterada i per tant els diferents grups municipals que han signat la moció tindrien de tenir clar aquest tema. No fa gaires mesos tots els grups municipals, menys la CUP, pensavem i creiem que legalment no era possible prorrogar un tercer sexeni el POUM. Ens arriscavem a que els promotors del sector de la Pelegrina ens demandesin judicialment. Justament la creença que no es podia prorrogar un sexeni mes el POUM va abortar la possibilitat de consensuar una Agenda Urbanística. Ja que la possibilitat de limitar en el temps la construcció al Sector de la Pelegrina era molt poc, i en uns moments de crisi econòmica els efectes eren irrellevants. En tot cas, dintre de pocs mesos es plantejarà l’aprovació definitiva del Pla Parcial de la Pelegrina i veurem la postura que adopten els grups municipals que signen la mocio de censura.

Un altre tema que no queda clar es el Pla del Carrer Comerç. Solament s’indica que es replantejarà amb la participació ciutadana. I també és un tema que està en tramit i s’està a l’espera de la seva aprovació definitiva. En el moment de la seva aprovació inicial les postures dels grups signants de la moció de censura van esser diferents. La CUP va donar suport a la aprovació inicial del projecte presentat per l’Equip de Govern del PSC. En canvi ERC va votar negativament i a més va indicar que no donaria suport aquest Pla si es compensaba urbanisticament amb major volum edificable l’aportació que feien els propietaris a la urbanització de la llosa. C.I.U tambe va votar en contra però era partidari de que les aportacions dels propietaris financessin una part de la urbanització de la llosa de cobertura a canvi de donar major edificabilitat i la resta de la obra de urbanitzacio es financés apelant al endeutament municipal.

També no es diu res sobre las dedicacions exclusives que l’Equip de Govern entrant necesitarà per desenvolupar la seva tasca.

Respecte als 23 PAU, que s´estima prioritari tirar-los endavant en front al creixement urbanistic a les afores de la nostra Vila, no es diu res sobre les mesures que adoptaran per fer-lo possible. Unicament es diu que s’ incrementara el percentatge d’habitatge protegit fins al 50 %. Des del PP pensem que no s’ha aconseguit durant aquest últims anys de boom inmobiliari, i aixó fa pensar que es tindran que replantejar de forma que sigui econòmicament viable la seva execució, i no creiem que ajudi massa el fet de incrementar el percentatge d’habitatge protegit al 50 %. Ens podem trobar que sobre el paper aquests PAU tenen que donar molts mes habitatges protegits, pero que no es facin realitat perque no sigui econòmicament rentable als propietaris l’execució del PAU.

En tot cas no votarem en contra perque pensem que els socialistes s’han equivocat en decisions importants en els últims anys i la gestió ha estat deficient en arees cabdals de la nostra Vila.

Un exemple seria la no autorització de la construcció d’un aparcament a la Rambla de Sant Francesc per la Unió de Botiguers; o la no construcció d’un aparcament a la Rambla de Nostra Senyora; o la prolongacio de la concessio a SABA de les zones blaves; el deficient seguiment de les obres de soterrament de la via al pas per l’interior de la nostra Vila, i la falta de denuncia de les succesives modificacions del projecte en perjudici de Vilafranca, com seria el cas de la retallada de la tercera via, que imposibilita el estacionament d’un doble convoi a aquesta via, fet que ha deixat com a un abaixador, i sense la operativitat d’una estació; el deficient o nul seguiment per part del serveis tècnics d’urbanisme d’equipaments com l’ Auditori, o com altres obres, com el paviment del carrer la Parellada que es tindra que obrir per una tercera vegada, etc.

Finalment de la lectura del programa de govern del candidat En Pere Regull en anem tret les seguents reflexions :

Creiem que recullen peticions de la CUP que els socialistes no van voler aceptar, i CIU sí. Una de les línies vermelles que els socialistes no van voler passar va esser segurament la implantació de la recollida selectiva d´escombraries porta a porta. Si no hi ha una gran complicitat de la poblacio és difícil la seva implantanció. A Vilafranca la campanya de la separació de residus orgànics no ha tingut gaire èxit a pesar de que es va realitzar d’una manera semblant a la que es proposa. Aquest fet fa pensar que la implantanció pot esser un fracàs o generar una gran resistencia que pot repercutir negativamente en els resultats electorals de la opció que la tiri endevant.

Un altre tema és la munipalització de l’escola de musica . Tant la CUP com ERC la demanen. L’Equip de Govern socialista oferia fer-ho de forma progressiva començant pel seu director i el cap d’esstudis, mentre que la CUP i ERC ho volen de forma inmediata. Aquesta decisió comporta la incorporació de 27 persones a la plantilla de l’Ajuntament .

Finalment en el programa que s’ens ha remés es preveu la revisió de la regulació dels Consells i Patronats vigents per dotar-los d´un caracter vinculant. Des de el PP pensem que en els Consells i Patronats els regidors de govern tenen d´explicar les mesures que volen adoptar, i recaptar l’opinió de les entitats representades en ells. Ara bé, estem en desacord que tinguin caràcter vinculant, amb la salvedat del Patronat del Teatre de Cal Bolet, i pensem que el PSC tambe perque faria que els regidors de l’Equip de Govern de torn fossin simples gestors de les decisions que es prenguessin en aquests Consells i Patronats. Decisions que quedarien en mans de les diferents entitats de la Vila representades en aquests Consells i Patronats, independentment del resultats que hi hagues en les eleccions municipals.

També creiem que del contingut es despren que el programa pactat entre CIU, ERC i CUP no és solament fins les proximes eleccions municipals, sino també per després. Ens fa pensar en aixó el fet que hi ha temes que en el mateix programa es diu que s’acabaran de desenvolupar l’any 2.015, com és el cas de recollida selectiva d’escombraries porta a porta, o la quantitat de coses que es volen fer i que es impossible que es tirin endavant en els proxims dos anys, que es ho que queda per les eleccions.

En tot cas temes que son propis d’IC o del nostre grup, o no apareixen com a prioritats o estan sotmesos a reconsideració.

En el nostre cas es pensa reconsiderar la decisició de que el escolars i un acompanyant vagin gratuïtament en el bus urbà en les hores previes i posteriors a la sortida dels col·legis “per tal d’establir si es un servei utilitzat per aquest col·lectius “ Desde el PP pensem que s’ha comprovat sobradament que aquest servei es utilitzat per aquests col·lectius i s´ha aconseguit el doble objetiu de que els busos vagin plens i es creii un hàbit en aquests usuaris.

Respecte a IC no es parla en el programa de govern de C.I.U de la Residencia projectada en l’edifici de la antiga Estació Enològica. En aquest projecte de moment l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’ha gastat 300.000€ en la redacció del plànols. Solament es fa referència a la creació de petites residencies als barris.

Finalment volem que consti que estarem oberts a donar suport al govern encapçalat per en Pere Regull quan proposi coses que des de la nostra òptica siguin bones per la nostra Vila. No farem una oposició destructiva, del no per el no, i amb la finalitat exclusiva de desgastar al govern. No ho hem fet amb els socialistes i no ho farem amb C.I.U. I potser en Pere Regull es podra refiar mes de nosaltres, amb la nostra política d’oposició constructiva que de qualsevol dels grups municipals que el votaran el pròxim dia 20 de Abril del 2.009.

Read Full Post »

obres al Poble Nou

Heu vist les obres que estan fent al barri del Poble Nou de Vilafranca? porten 3 mesos per arreglar dues voreres, sembla increible que el monestir de El Escorial es construis en sols 32 anys, es nota que no hi havia socialistes a l’Espanya on no es ponia el sol

Read Full Post »